VSM Training Kit Manufacturing

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym całkowicie niekoniecznych. Zestaw VSM Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.